Arbonieuws

Arbonieuws

Het laatste arbonieuws

RSS Arboportaal – Nieuwsberichten
 • Lessen uit de gedragsveranderingspilot Brandweer Nederland staan online 22 oktober 2019
  “Pas toen realiseerde ik mij, dat ik ’s avonds nog wel eens hoofdpijn heb na een dag op het oefencentrum en nu niet meer.” Het programma Preventie Beroepsziekten heeft samen met Brandweer Nederland een onderzoek laten uitvoeren naar gedragsverandering bij het dragen van persoonlijke bescherming.
 • Nieuwe animatie: de rol van een vertrouwenspersoon binnen een organisatie 17 oktober 2019
  Welke positieve bijdrage kan een vertrouwenspersoon leveren aan het creëren van een veilige werkomgeving? Dat leggen we in minder dan twee minuten uit in deze nieuwe animatie op het Arboportaal. 
 • Hoe beschermen we kwetsbare medewerkers tegen gevaarlijke stoffen? 11 oktober 2019
  Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het risico voor sommige medewerkers nog hoger dan voor andere. Bijvoorbeeld omdat ze onervaren zijn, de regels niet goed kennen of fysiek kwetsbaarder zijn.
 • Ministerie van SZW ontzorgt met ‘Toolbox Gezond Werken met Stoffen’ 11 oktober 2019
  Veel bedrijven hebben op de werkvloer te maken met gevaarlijke stoffen. Dit brengt risico’s met zich mee voor werknemers en werkgevers. Bepaalde stoffen kunnen bijvoorbeeld allergische reacties, longziektes of kanker veroorzaken. Er is een groot aantal bruikbare instrumenten en maatregelen die werkgevers en arboprofessionals kunnen toepassen om op een gezonde en veilige manier te werken […]
 • Nieuwe animatie: hoe leer je van ongevallen binnen een bedrijf? 10 oktober 2019
  In de nieuwe animatie van het Arboportaal leggen we uit hoe je leert van ongevallen binnen een bedrijf. In minder dan twee minuten wordt uitgelegd hoe je als werkgever en werknemer een bijdrage kan leveren aan een veilige werkomgeving.
 • 9 van 10 gevaarlijkste beroepen gedomineerd door mannen 7 oktober 2019
  Mannen geven vaker dan vrouwen aan dat ze gevaarlijk werk doen. In 9 van de 10 beroepen waarin werknemers het meest aangeven gevaarlijk werk te doen, werken overwegend mannen. Hun aandeel varieert van 67 tot bijna 100 procent. Hiertoe behoren onder meer beveiligingswerkers, bestuurders van voertuigen, en machinebedieners. Ook zijn mannen vaker betrokken bij een […]
 • Nieuwe online tool helpt horecaondernemers risico’s te beoordelen 3 oktober 2019
  Horecawerkers hebben te maken met een groot aantal risico’s op de werkvloer, zoals uitglijden en struikelen, gevaarlijke stoffen, brandwonden en stress. Dit vormt met name een uitdaging voor sommige ondernemingen in het mkb, waar niet altijd de kennis en middelen in huis zijn om effectief met deze risico’s om te gaan. Daarom heeft het Europees […]
 • Hoe kunnen we de risico’s van kankerverwekkende stoffen op het werk beheren? 30 september 2019
  Volgens schattingen is kanker de voornaamste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU. Veel vormen van kanker zijn in verband te brengen met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Als ondertekenaar van de Routekaart voor kankerverwekkende stoffen stelt EU-OSHA zich als taak bewustwording over deze risico’s te versterken.
 • Ruim een kwart buschauffeurs en trambestuurders gepest door passagiers 27 september 2019
  In 2018 is 26 procent van de buschauffeurs en trambestuurders een enkele keer of vaker gepest door passagiers. Ook in andere beroepen waarin veel met mensen wordt gewerkt zijn relatief veel werknemers gepest door klanten, patiënten, leerlingen, passagiers en dergelijke. Denk hierbij aan politiepersoneel en brandweerlieden. Pesten door collega’s of leidinggevenden komt het meest voor […]
 • Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet aangepast 9 september 2019
  Op 3 september is in de Staatscourant een wijziging gepubliceerd van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit. Deze wijziging gaat in op vier belangrijke punten: overtreding van de regels voor kinderarbeid (13-, 14- en 15-jarigen), de regels voor nachtarbeid, manier van handhaving door de Inspectie SZW en een aanpassing van het begrip ‘week’ aan het […]
 • Eerste wettelijke grenswaarden allergenen geïntroduceerd 6 september 2019
  Op 3 september zijn voor het eerst wettelijke grenswaarden gesteld voor allergene stoffen op de werkplek. Het gaat om meelstof en alfa-amylase. Ze staan in een bijlage bij de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling).
 • Succesvolle bijeenkomst 'Op weg naar een toekomstbestendige machinerichtlijn' 30 augustus 2019
  De bijeenkomst van het Platform Gezond en Veilig werken op 23 augustus jl. ging over de herziening van de Machinerichtlijn die de Europese Commissie aangekondigd heeft. Het Platform wordt georganiseerd door NEN en SZW.
 • Handreiking arbomaatregelen Uitzendwerk 22 augustus 2019
  De SER publiceert de nieuwe handreiking Uitzendwerk, een handreiking specifiek gericht op de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten.
 • Bevordering veilig en gezond werken in de landbouwsector 2 augustus 2019
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt een miljoen euro vrij om veilig en gezond werken in de landbouwsector te bevorderen door voorlichting en preventie. Dat heeft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekendgemaakt.
 • Duidelijke communicatie zorgt voor een veilige bouwplaats 1 augustus 2019
  Veiligheid op een bouwplaats begint met duidelijke communicatie. Werknemers dragen gehoorbescherming en Nederlands is niet meer de enige taal op de bouwplaats. Bouwspraak is een universele ‘taal’ om de veiligheid in de bouw- en infrasector te vergroten. Met eenvoudige en herkenbare gebaren kunnen werknemers effectief communiceren om veiligheid op de bouwplaats te waarborgen. De verschillende […]
 • Werk veilig in de warmte: 8 tips 25 juli 2019
  Het zal niemand ontgaan zijn: het is deze week uitzonderlijk warm. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor extreme hitte en het RIVM heeft het Nationaal Hitteplan voor heel Nederland geactiveerd. Maar hoe ga je hier nu het beste mee om in een werksituatie? En wat zegt de wet hierover?
 • Bijeenkomst: Op weg naar een toekomstbestendige machinerichtlijn 19 juli 2019
  Vrijdag 23 augustus is er een bijeenkomst voor alle Nederlandse belanghebbenden om met elkaar van gedachten te wisselen over de herziening van de machinerichtlijn. De machinerichtlijn is de basis voor de wetgeving in alle Europese lidstaten betreffende de veiligheid van machines.
 • Merendeel bedrijven leeft arboregels onvoldoende na 18 juli 2019
  Het percentage bedrijven dat aan belangrijke arboregels voldoet, is veel lager dan het deel dat de regels niet naleeft. Wel is er in vergelijking met voorgaande jaren een voorzichtige positieve ontwikkeling te zien. In 2018 heeft een derde van de bedrijven een preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening, een overeenkomst met een arbodienst en een inventarisatie gemaakt van de […]
 • Verbond van Verzekeraars en OVAL publiceren werkwijzer voor nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering 15 juli 2019
  De MKB verzuim-ontzorgverzekering komt op 1 januari 2020 op de markt. In de aanloop naar deze lancering, publiceren het Verbond van Verzekeraars en de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) vandaag de Werkwijzer Casemanagement. De werkwijzer is een handreiking voor casemanagers en moet bijdragen aan een uniforme en transparante werkwijze.
 • Eerste Thematafel robotisering en veilig en gezond werken georganiseerd 3 juli 2019
  Welke invloed heeft robotisering op het domein ‘gezond en veilig werken’? Met deze achterliggende vraag heeft het ministerie van SZW, samen met TNO en RIVM op 19 juni jl., een eerste thematafel robotisering georganiseerd.

Vragen en/of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent een opleiding of training? Of bent u opzoek naar een specifieke maatwerk opdracht, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

profiel-wim-groot

Vragen en/of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent een opleiding of training? Of bent u opzoek naar een specifieke maatwerk opdracht, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

profiel-wim-groot