Arbonieuws

Arbonieuws

Het laatste arbonieuws

RSS Arboportaal – Nieuwsberichten
 • Inspectie SZW vernieuwt tools voor zelfinspectie 22 september 2020
  De zelfinspectietools van Inspectie SZW zijn vernieuwd. Ze staan online op zelfinspectie.nl, waar een ondernemer door de ogen van een inspecteur naar zijn eigen organisatie kan kijken. De vernieuwde tools behandelen 4 hoofdthema’s waarop de Inspectie SZW toezicht houdt, namelijk: Gezond & Veilig werken, Eerlijk Werken, Werken met gevaarlijke stoffen en Werkdruk en ongewenst gedrag.
 • Lancering gezamenlijke flyer met stappenplan RI&E 16 september 2020
  Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Daarom ben je als werkgever verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarin breng je arbeidsrisico’s in kaart en werk je met een plan van aanpak om deze risico’s op te lossen. Maar wat is een RI&E precies? Hoe stel je er een op? En […]
 • Nieuwe campagne van start om bekendheid RI&E-verplichting te vergroten 14 september 2020
  Het bestaan van de (wettelijk verplichte) risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is bij veel ondernemers onbekend. Vooral kleine ondernemers hebben vaak geen RI&E. Om dit te veranderen is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe communicatiecampagne gestart.
 • Volg de Week van de RI&E LIVE via online uitzendingen 7 september 2020
  Van 21 tot 25 september organiseert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de zesde Week van de RI&E, in samenwerking met het Steunpunt RI&E en sociale partners. Nieuw dit jaar zijn een aantal overkoepelende activiteiten die worden georganiseerd rondom het Programma Impuls RI&E. Deze activiteiten zijn te volgen via online uitzendingen: Week van de […]
 • Kick-off van Week van de RI&E op 21 september 25 augustus 2020
  Van 21 tot 25 september vindt de zesde Week van de RI&E plaats, een initiatief van Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners. Deze week wordt georganiseerd om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als belangrijke basis de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit jaar staat de ondernemer centraal. Doe je mee?
 • Handreiking voor preventiemedewerkers gepubliceerd 12 augustus 2020
  Preventiemedewerkers spelen een belangrijke rol bij het gezonder en veiliger inrichten van de werkplek. Hoewel de Arbowet voorschrijft dat een werkgever zich op het gebied van arbeidsomstandigheden laat bijstaan door ‘een of meer deskundige werknemers’, blijkt dat in de praktijk maar iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker heeft.
 • NVAB publiceert nieuwe richtlijn nachtwerk en gezondheid 12 augustus 2020
  De Gezondheidsraad stelde in 2017 dat nachtwerk tot negatieve gezondheidseffecten kan leiden. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een richtlijn opgesteld over nachtwerk en gezondheid. De richtlijn ‘Nachtwerk en gezondheid’ is nu beschikbaar om te downloaden.
 • Kabinet reageert op aanbevelingen bescherming van arbeidsmigranten 11 augustus 2020
  De positie van arbeidsmigranten in Nederland heeft de afgelopen weken centraal gestaan in het publieke debat, als gevolg van recente besmettingen met het coronavirus in de vleesindustrie en de fruithandel. Deze besmettingen maakten duidelijk dat arbeidsmigranten beter beschermd moeten worden. Daarom presenteerde het ‘Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten’, onder leiding van Emile Roemer, onlangs een aantal aanbevelingen […]
 • Tips voor werken in de warmte 11 augustus 2020
  Het Nationaal Hitteplan is al een paar dagen actief. Dit betekent dat het nodig is om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen bij kwetsbare groepen te beperken. Ook de zonkracht is redelijk sterk. Reden genoeg voor wat tips over hoe om te gaan met hitte op de werkvloer en waar je rekening mee moet houden als […]
 • Toekomstige arbeidsomstandigheden in twee verschillende werelden 4 augustus 2020
  Op 9 juli organiseerde het ministerie van SZW een zevende virtuele focusgroep (in een reeks van zeven) om in gesprek te gaan over de toekomst van arbeidsomstandigheden. De focusgroep werd georganiseerd in het kader van de Arbovisie 2040 en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de NVVK, Workstyles, BM Bedrijfsgezondheid, TakeAway, NIP, Achmea, Rijkswaterstaat, TNO en […]
 • Word partner van de Week van de Werkstress 2020 4 augustus 2020
  Van 16 tot en met 20 november 2020 organiseert OVAL de Week van de Werkstress. Het doel is om werkenden en werkgevers bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden om een gebalanceerd leven te leiden waarin werkstress niet tegen, maar juist voor hen gaat werken, ook in deze onzekere tijden. Het centrale […]
 • SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene of voor de voortplanting giftige stoffen nu beschikbaar 31 juli 2020
  In de Staatscourant (2020-30592) is een geüpdatete versie van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd. Tweemaal per jaar publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een geactualiseerde lijst. Deze versie van de lijst, is gepubliceerd  op 1 juli 2020.
 • 22 suggesties om gezondheidsklachten door nachtwerk te helpen voorkomen 31 juli 2020
  Mensen die werken in de nacht zijn actief als het volgens hun bioritme tijd is om te slapen. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Volgens een eerder verschenen advies van de Gezondheidsraad leidt nachtwerk bijvoorbeeld tot een groter risico op slaapproblemen. Na een langere periode ontstaat een grotere kans op diabetes mellitus (type 2), en hart- en […]
 • COVID-19-uitbraak benadrukt belang van bewustwording over bescherming werkenden tegen blootstelling biologische agentia 30 juli 2020
  In een nieuw verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van een groot project om de blootstelling aan biologische agentia op de werkplek en de daarmee samenhangende gezondheidseffecten zoals infectieziekten en allergieën aan te pakken.
 • Hoe krijgen we grip op toekomstige arbeidsrisico’s? 27 juli 2020
  Op 7 juli kwamen verschillende stakeholders samen om in gesprek te gaan over de huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van arbeidsrisico’s. De focusgroep werd georganiseerd in het kader van de Arbovisie 2040 en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van Bilfinger Industrial Services, Prevent Partners, NS Group, Van Oord, RIVM, TNO en het Ministerie van […]
 • Veiligheid in aanbestedingen in de bouw uitgesteld naar 2022 24 juli 2020
  Veiligheid wordt in 2022 een vast onderdeel in aanbestedingen van Rijkswaterstaat en andere grote opdrachtgevers. Dat betekent dat opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn vanaf 1 januari 2022 als verplichting opnemen in aanbestedingen of contracten. De eerdere streefdatum van 1 januari 2021 voor deze gezamenlijke afspraak, ook wel […]
 • Een toekomstvisie op bevorderen van naleving van de arbowetgeving 21 juli 2020
  Tijdens de focusgroepen over de Arbovisie 2040 denken verschillende stakeholders na over gezond en veilig werken in de toekomst. Eind juni vond een focusgroep plaats over het bevorderen van de naleving van de arboregelgeving: wat zijn de sterke en zwakke punten van de huidige situatie, wat is de visie op naleving in de toekomst en […]
 • De ondernemer centraal in Week van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 20 juli 2020
  Van 21 tot 25 september vindt dit jaar de zesde Week van de RI&E plaats, een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners. De week wordt georganiseerd om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als belangrijke basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). In de Week van de RI&E […]
 • Bedenk hét recept voor het Broodje BHV van 2020 20 juli 2020
  Op 2 november vindt de negende landelijke Dag van de BHV (bedrijfshulpverlening) plaats. Tijdens deze dag wordt aandacht gevraagd voor de inzet van alle circa 500.000 bedrijfshulpverleners die Nederland rijk is. Ieder jaar hebben zowel kleine(re) organisaties als multinationals speciaal voor deze dag een 'Broodje BHV' op de lunchkaart staan. In de Westrijd Broodje BHV […]
 • Kabinet maakt werk van erkenning voor slachtoffers gevaarlijke stoffen 17 juli 2020
  Jaarlijks overlijden naar schatting 3.000 mensen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op hun werk. Nog meer mensen worden ziek. Het verhalen van schade voor slachtoffers van stoffen-gerelateerde beroepsziekten is complex, tijdrovend en kostbaar. Om dit proces te vergemakkelijken is de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten ingesteld die onder leiding van Ton Heerts een advies heeft uitgebracht.

Vragen en/of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent een opleiding of training? Of bent u opzoek naar een specifieke maatwerk opdracht, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

profiel-wim-groot

Vragen en/of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent een opleiding of training? Of bent u opzoek naar een specifieke maatwerk opdracht, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

profiel-wim-groot