Arbonieuws

Arbonieuws

Het laatste arbonieuws

RSS Arboportaal – Nieuwsberichten
 • Het belang van kennis over gezond en veilig werken 14 juli 2020
  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de afgelopen maand in gesprek gegaan met verschillende stakeholders om te onderzoeken hoe Nederlanders veiliger en gezonder kunnen werken in de toekomst. Eén van de gesprekken ging over het belang van kennis over arbeidsrisico’s en methoden en ideeën om deze risico’s aan te pakken. Met meer kennis […]
 • Hoe ziet deskundige ondersteuning eruit in de toekomst? 9 juli 2020
  Iedere werkgever is verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid en dient zich daarbij te laten ondersteunen door een arbodienst en/of deskundigen, zoals een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, of een andere deskundige. Op 15 juni vond voor de derde keer een focusgroep plaats in het kader van de Arbovisie 2040.
 • Inventarisatierapport: Blootstelling aan chroom-6 op de werkplek kan nog plaatsvinden 6 juli 2020
  Afgelopen vrijdag 3 juli werd het RIVM rapport: 'Inventarisatie van toepassingen van chroom-6 op de werkplek' aangeboden aan de Tweede Kamer namens staatssecretaris Tamara van Ark van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het RIVM concludeert op basis van onderzoek dat op de werkplek in Nederland nog steeds blootstelling aan chroom-6 kan plaatsvinden.
 • TNO start meting naar de impact van de COVID-19 pandemie op werk en werknemers 3 juli 2020
  Wat zijn de gevolgen van de COVID-19  pandemie op het werk van de Nederlanders? Hoe werken werknemers op dit moment en wat zijn de gevolgen hiervan voor hun gezondheid? Om deze vragen te beantwoorden startte TNO in juni met een eerste meting onder 25.000 werknemers die eind 2019 deelnamen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).
 • Wat is nodig om preventie te verbeteren in de toekomst? 1 juli 2020
  Het huidige arbobeleid is erop ingericht om ziektes en ongevallen op het werk zoveel mogelijk te voorkomen door de nadruk te leggen op preventie. Dat er nog onvoldoende aan preventie wordt gedaan blijkt uit cijfers. Zo is het percentage van werknemers met een beroepsziekte bijvoorbeeld van 2016 tot 2018 gestegen, in plaats van gedaald.
 • Meer zicht op blootstelling aan gevaarlijke stoffen draagt bij aan de preventie van (beroeps)ziekten 30 juni 2020
  Beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen draagt voor circa 5% bij aan de totale ziektelast in Nederland. Dit cijfer is vergelijkbaar met bijvoorbeeld obesitas. Jaarlijks sterven circa 4000 (oud-)medewerkers aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk, waarbij het met name gaat om de gevolgen van langdurige blootstelling die vaak geen kortetermijneffecten heeft, […]
 • Verbod op maaltijden bezorgen onder de 16 jaar 30 juni 2020
  Vanaf 1 juli 2020 is het verboden om jongeren onder de 16 jaar op commerciële basis maaltijden te laten bezorgen. Dit schrijft Staatssecretaris Van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de motie van Weyenberg.
 • Leidraad voor werken met een werkbak of werkplatform ontwikkeld 29 juni 2020
  Om werkgevers te ondersteunen bij het werken met een werkbak of werkplatform, heeft het Ministerie van SZW een leidraad laten ontwikkelen. Het uitgangspunt hierbij is dat hijsen of heffen van werknemers alleen is toegestaan met behulp van arbeidsmiddelen die daar speciaal voor bestemd zijn (artikel 7.18 Arbobesluit). Als dat niet mogelijk is mogen er bij […]
 • Hoe ziet het arbostelsel van de toekomst eruit? 26 juni 2020
  Op 9 juni 2020 organiseerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een focusgroep over de toekomst van ons arbostelsel. Het doel hiervan was om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige werking van het arbostelsel en om samen met arbodienstverleners en –professionals, (kern)deskundigen en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers na te denken over […]
 • Praktische toolbox om trillingen tijdens werk te verminderen nu beschikbaar 23 juni 2020
  Het gevaar van blootstelling aan trillingen wordt vaak niet herkend, terwijl het erg risicovol kan zijn. Trillingen kunnen leiden tot diverse klachten, gezondheidsschade en uiteindelijk zelfs tot ziekteverzuim. Vooral in de bouwsector komt werken met trillingen vaak voor, zij staan in de top 3 van sectoren waar blootstelling aan trillingen voorkomt. Om meer werkgevers en […]
 • Deuren Validatie- en Innovatiepunt (VIP) geopend 18 juni 2020
  Op 2 juni 2020 opende het Validatie- en Innovatiepunt (VIP) zijn deuren voor de beoordeling van methoden in de asbestverwijdering. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert en faciliteert het RIVM dit onafhankelijke orgaan.
 • Handreiking om verspreiding coronavirus in bedrijven te voorkomen gepubliceerd 17 juni 2020
  Vakcentrales FNV en CNV en werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus binnen bedrijven tegen te gaan. De handreiking dient als hulpmiddel voor bedrijven om de werkomgeving coronaproof te maken.
 • In gesprek over gezond en veilig werken, nu en in de toekomst 15 juni 2020
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vorige maand van start gegaan met de Arbovisie 2040. In dit traject gaat het ministerie in gesprek met zoveel mogelijk Nederlanders om input op te halen over de huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van arbeidsomstandigheden.
 • NEN publiceert ergonomische eisen kantoorwerkplekken in het kader van COVID-19 10 juni 2020
  Sinds het begin van de coronacrisis half maart werken veel mensen thuis. Om mensen gezond en veilig terug te laten keren op kantoor moeten de werkplekken anders worden ingericht. Om deze reden heeft NEN een NEN-spec met ergonomische eisen voor de inrichting en oppervlakte van kantoorwerkplekken in het kader van de maatregelen omtrent COVID-19 gepubliceerd. […]
 • Jaarverslag 2019 van de Inspectie SZW nu beschikbaar 3 juni 2020
  De Inspectie SZW heeft in 2019 fors ingezet op het bestrijden van arbeidsuitbuiting en oneerlijk werk. De controle op het veilig werken met gevaarlijke stoffen heeft positieve resultaten opgeleverd, blijkt het uit het jaarverslag. Ook is er vooruitgang geboekt met het voorkomen van onveilige en ongezonde arbeidsomstandigheden.
 • Podcast ‘De andere dokter’ zet verzekerings- en bedrijfsgeneeskunde in de spotlights 27 mei 2020
  Vanaf deze week vertellen verzekerings- en bedrijfsartsen over hun vak en hun drijfveren in de nieuwe podcast ‘De andere dokter’. De podcast is onderdeel van een nieuwe campagne die geneeskundestudenten informeert over hun carrièremogelijkheden op het gebied van arbeid en gezondheid.
 • Het RIVM publiceert literatuurverkenning naar overgangsklachten en werk 20 mei 2020
  Een deel van de vrouwen die werken is in de overgang en heeft klachten die daarmee gepaard gaan. Dit geldt vooral voor vrouwen boven de 45 jaar, die in vergelijking met vroeger steeds vaker aan het werk zijn. Voorbeelden van klachten zijn opvliegers en nachtelijke transpiratieaanvallen. Vermoeidheid, slaapstoornissen, verminderde concentratie, sombere gevoelens, en gewrichts- of […]
 • Nieuwe tool visualiseert veiligheid en gezondheid op het werk in de EU 19 mei 2020
  Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) lanceert de eerste Veiligheid en Gezondheid op het Werk (VGW) barometer. Deze interactieve tool visualiseert actuele informatie over de veiligheid en gezondheid op het werk in verschillende landen in de Europese Unie.
 • Webinar ‘Goed werkgeven aan ouders met jonge kinderen’ 15 mei 2020
  Hoe word je een goede werkgever voor ouders met jonge kinderen? Een thema dat in deze coronatijd misschien wel actueler is dan ooit. Werkgeven aan ouders die werk met de zorg voor kinderen moeten combineren vraagt om een speciale aanpak.
 • Op weg naar de Arbovisie 2040! 14 mei 2020
  Het is belangrijk dat iedere Nederlander gezond en veilig kan werken, nu en in de toekomst. Daarom geeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze maand het startschot van een nieuw traject: de Arbovisie 2040. Hiermee wordt een toekomstvisie ontwikkeld op het arbobeleid in Nederland. Dit doen we niet alleen. In het gehele proces […]

Vragen en/of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent een opleiding of training? Of bent u opzoek naar een specifieke maatwerk opdracht, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

profiel-wim-groot

Vragen en/of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie omtrent een opleiding of training? Of bent u opzoek naar een specifieke maatwerk opdracht, neem dan vrijblijvend contact met ons op:

profiel-wim-groot