Blogs

Meest recente blogs

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

PSA is een belangrijk arbeidsrisico. In 2013 was in bijna 50% van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (tegen ruim 30% in 1998). In 2018 ging het al om een percentage van 57% van de in Nederland gemelde beroepsziekten waarbij psychosociale arbeidsbelasting een rol speelt. Dit gaat dan om 376.000 werknemers, 11,4 miljoen verzuimdagen en €3,2 miljard per jaar (bron: Arbobalans 2018)....

De toekomst van veiligheid

De toekomst van veiligheid, hoe ziet die eruit? Veiligheidskunde is een fantastisch vak. Het is dynamisch en constant in beweging. Geen dag is hetzelfde. Wat zal de toekomst brengen van ons vak? Het lijkt erop dat gedrag en cultuur steeds meer de focus worden binnen het TOG-principe (Techniek, Organisatie & Gedrag-principe). In het rapport opgesteld door het I-SZW; ‘Staat van Arbeidsveiligheid’ uit 2018 gaf Marc Kuipers, inspecteur-generaal van het I-SZW, nog aan dat de focus voor de komende jaren dient te liggen op gedrag en cultuurveranderingen binnen organisaties. ....

Werkbelasting

Eén van de primaire doelen van de A&O-er is het voorkomen van (te hoge) werkbelasting. Dit valt volgens de Arbowet onder het begrip PSA . De ervaren werkbelasting is redelijk groot in Nederland. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden uit 2018 (NEA 2018) geeft 36% van de ondervraagden aan vaak of altijd snel te moeten werken, 46% zegt vaak tot altijd heel veel werk te hebben. Niet iedereen wordt echter ziek van hoge werkdruk, ongewenste omgangsvormen of slechte arbeidsverhoudingen....

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We staan u graag te woord.

Contact

Pascalweg 1                   Lorentzlaan 5
3208 KL Spijkenisse      3401 MX IJsselstein
Nederland                      Nederland
                                       

0181-507573                030-2006944 
info@safely.nl

Chat met ons via Whatsapp: