RI&E + RI&E 2.0

Elk bedrijf met personeel moet onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en moet schriftelijk worden vastgelegd. Ook dient hieraan een plan van aanpak gekoppeld te zijn. Dit staat beschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet art. 5). De RI&E richt zich van oorsprong op het reduceren van risico’s in de omstandigheden waarin de medewerker zijn werk doet. Dat betekent een nadruk op techniek (bijvoorbeeld afscherming) en procedures (regels). Veel incidenten gebeuren ten gevolge van gedrag van medewerkers. Dit wordt vaak niet onderkend in de RI&E’s die wij zien. Voorkom boetes; als een inspecteur van de I-SZW tijdens een controle om de RI&E vraagt en u heeft die niet, dan kan de inspecteur u een boete aanzeggen. Als de getoonde RI&E niet volledig is, zal de inspecteur een waarschuwing geven met een termijn van maximaal 3 maanden. Safely Group kan uw organisatie helpen in het opstellen van de RI&E. Wij kunnen dit traject volledig voor u uit handen nemen, of kunnen u begeleiden in het opstellen van de RI&E voor uw organisatie. Ook toetsen wij RI&E’s. Neem hiervoor contact met ons op.

 Het adviestraject wordt uitgevoerd door onze adviseurs. Zij hebben ruime ervaring in het ondersteunen van organisaties/bedrijven bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De adviseurs bezitten noodzakelijke kwalificaties, deze zijn o.a. Hogere Veiligheidskundige (HVK) en Arbeids- en Organisatiedeskundige (A&O) en Arbeidshygiëne (AH).

Afhankelijk van de kwalificatie zijn onze adviseurs tevens gecertificeerd kerndeskundigen en lid van de verschillende beroepsverenigingen:

  • Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O),
  • Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (OOA)
  • Nederlandse Vereniging Voor Veiligheidskundigen (NVVK)
  • Nederlandse Verenging van Arbeidshygiënisten (NVVA). 

RI&E 2.0
Wilt u met uw bedrijf verder gaan dan alleen de RI&E? Wilt u een cultuurverandering doormaken in uw organisatie en daarmee hoger op de veiligheidsladder komen? Wij kunnen u begeleiden in een traject naar een hogere stap op de cultuurladder. Vanuit de basis, de RI&E, gaan wij uw organisatie analyseren. We zullen hierbij een advies uitbrengen over u met uw organisatie bijvoorbeeld hoger op de veiligheidsladder te komen en nemen u bij de hand om dit traject samen door te gaan. De advisering en ondersteuning zal komen vanuit Safely Group, de kracht vanuit binnen uw organisatie.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We staan u graag te woord.

Contact

Pascalweg 1                   Lorentzlaan 5
3208 KL Spijkenisse      3401 MX IJsselstein
Nederland                      Nederland
                                       

0181-507573                030-2006944 
info@safely.nl

Chat met ons via Whatsapp: